Pazarlama Nedir, Ne Değildir ?


Pazarlama bilimi deniz deryadır… Haliyle en revaçta olan alanı da ne olup ne olmadığı değil. Öyleyse neden bu başlık diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Sizden içeriğe bir şans vermenizi rica ediyorum, konu derinleştikçe herkesin merak ettiği bir yolda yürüyeceğimize eminim.

Hemen tüm sektörlerde pazarlama ve satış departmanları sanki bir ipteki iki cambazmışçasına gergindir. Nihai hedefin satış olduğu ortamda  her iki departmanda verdiği emeklerin sonucunda ulaşılmış satış hedeflerinin başarısını üstüne almak ister. Esasında sırt sırta verilmiş ve elde edilmiş bu sonucun başarı veya başarısızlık öyküsünün sorumluluğu ortaktır halbuki.

Bir arada çalışmaktan keyif aldığı firmaların da olduğuna emin olduğum bu iki departman açısından hala yukarıda bahsi geçen muammaları yaşayan firmalara naçizane, çok net ve ufak önerilerim olacak.

Öncelikle görev ve sorumlulukları, departman amaçlarının birbirinden farklılığını anlamakla başlamalı yola. Yahu ne anlatıyorsun biz bunları biliyoruz zaten mi dediniz ? Durun bir sakin olalım, en büyük sorunların sebebi hep bildiğimizi sandığımız ufacık şeylerdir. Olayın dışına çıkabildiğimiz zaman ne kadar kolaymış, bunun için mi yoruldum gibi şeyler söyleriz. Sizi olayın dışına çıkmaya davet ediyorum 😊

Sakinsek ve konuya dışardan bakabiliyorsak, o hatayı sanki biz yapmıyormuşuz başkasını eleştiriyormuşuz gibiysek, sorumluluğu başkalarına yıkmanın huzuruyla sadece keyifle okuyunuz 😊

Pazarlama departmanlarının temel amaç ve sorumlulukları; marka stratejileri üzerine aktif çalışmalar yürütmek, marka bilinirliğini arttırmak ve marka imajı yaratım süreçlerini destekleyici faaliyetlerde bulunmak, pazar analizi ve pazar segmentasyonu, hedef ürünü hedef pazarda konumlandırmak gibi daha stratejik ve daha geniş bir alandan sorumludur. Tüm bu sorumluluk ve görevlerin nihai hedefi aslen marka güveni inşa etmek ve oluşturulan güven sayesinde sadık müşteriler elde ederek marka sadakati inşa etmektir. Unutmamak gerekir ki bir markanın sadık müşterileri toplam müşterilerinin %20’sidir. Bu %20lik kesimdeki sadık müşteriler ise markanın gelirinin %80’ini oluşturur.

Satış departmanlarının temel amaç ve sorumlulukları; Temelde aktif satış faaliyetlerini gerçekleştirmekle sınırlandırılamayacak kadar çok kapsama sahip olan satış faaliyetleri nihai hedef olan satışa ulaşmak için pek çok basamağı birer birer tırmanmalıdır. Bu açıdan bakıldığında, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, müşteri memnuniyetini sağlamak, pazarlama materyallerinin doğru kullanımı, pazarlama kampanyalarının uygulanması ve desteklenmesi ve tüm bunların sonucunda satışları arttırmak için daha hızlı aksiyon alabilme yetenekleri ve rakamsal başarı.

İki departmanın arasındaki farklılaşmanın nedenlerine bakacak olursak;

Pazarlama departmanı sadece satış odaklı değildir. Markayı bir bütün olarak ele alır ve tüm stratejileri hedeflerken satış departmanı doğrudan satış faaliyetlerine odaklanır ve rakamsal hedefleri gerçekleştirmekle ilgilenir.

Pazarlama departmanının başarıları daha fazla metriğe bağlıdır ve uzun zamanlı stratejiler perspektifinde incelendiği için performans değerlendirmeleri uzun vadede ölçülebilirken satış departmanı daha kısa vadeli ve ölçülebilir hedeflere bağlıdır.

Sonuca bakacak olursak tüm bu amaç ve yol birbirinden ne kadar farklı hizmet ve faaliyetleri içeriyormuş gibi gözükse de, yol aslında aynıdır. İki departmanın iş birliği içinde olması ve müşteri davranışlarını, talep ve beklentilerini doğru okuyabilmesi için bu yol birlikte yürünmelidir. Pazarlama ve satış departmanlarının arasındaki uyum işletmelerin başarısında kritik bir öneme sahiptir.

İki departmanın senkronize, güven ve huzur içinde olması gereken tüm süreçlerde en önemli iki kriter vardır.

  • Pazarlama departmanı, müşteriler ile birebir teması olan tüm müşteri ilişkileri süreçlerini yöneten satış departmanından gelen ihtiyaç, talep ve geribildirimleri dikkate alarak uygun stratejiler çizmelidir.
  • Satış departmanı, pazarlama departmanından pek çok kritere bağlı ve çeşitli süzgeçlerden geçirilerek iletilmiş pazarlama stratejileri ile uyumlu ve müşterilere en doğru şekilde bu stratejileri aktarabiliyor olmalıdır.

Tüm bunlar en başta belirttiğim gibi gerçekten çözülmesi kolay sorunlardır. İletişim mükemmeldir. Doğru iletişebilmek her türlü sorunun üstesinden gelecektir. 😊

Teşekkürler…


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *